Ook dit jaar werken we weer mee aan het VNG Jaarcongres. Dit keer dicht bij het drielandenpunt in Maastricht. ‘Over Grenzen’ is het thema van het VNG Jaarcongres 2018. Steeds meer wordt van lokale bestuurders verwacht dat ze grensoverschrijdend samenwerken om kansen te pakken en complexe uitdagingen aan te gaan. Denk aan opgaven op het gebied van klimaatverandering, woningbouw, economische ontwikkeling, transformatie sociaal domein, mobiliteit, veiligheid. Stuk voor stuk vraagstukken die niet stoppen bij de gemeentegrens. Uitdagingen die om een antwoord vragen samen met buurgemeenten, met partners in de regio, landelijk of zelfs internationaal. Maar hoe doe je dat?

Het Consulaat is drie dagen aanwezig om met tal van burgemeesters, wethouders en gemeentesecretarissen van gedachten te wisselen over de vraagstukken die hen nu bezighouden. Op dag 1 verzorgen we voor een aantal nieuwe colleges teambuildingsessies, op dag 2 doen we live enquêtes om te onderzoeken wat de grootste uitdagingen zijn, tijdens het hele congres hebben we een stand (#144) waar we gasten kunnen ontvangen. In bijgevoegd artikel in de VNG congreskrant meer over wat we gemeentes te bieden hebben.

Vragen naar aanleiding van dit artikel? Stuurt u dan een e-mail naar info@hetconsulaat.nl of neem telefonisch contact op via: 020 494 60 60