Bij adviesvaardigheden werken we aan de zelfkennis van de adviseur, aan kennis over het adviesproces en adviesrollen, aan presentatie- en gesprekstechnieken, maar het meest aan de relatie tussen de adviseur en zijn klant en hoe de adviseur reflecteert op zijn eigen praktijk. Uit het gros van de cases van door ons getrainde adviseurs blijkt dat weerstand bij de klant zelden wordt toegeschreven aan de eigen inbreng. Dit staat leren als adviseur in de weg, maar bovenal verlaagt het de effectiviteit van de adviseur.

Programma

  • Adviesvaardigheden wordt op maat gesneden en sluit aan op het curriculum dat al in uw organisatie bestaat. We werken wel met een aantal basismodules die vaak terugkomen. Reflecteren in Actie is een onderdeel dat altijd voorkomt. Vanzelfsprekend wordt veel gewerkt met simulaties en acteurs. De deelnemers brengen zelf continu cases in uit hun eigen praktijk. Voor beginnende adviseurs zijn ook cases door ons ontwikkeld.

Resultaat

  • U leert hoe u als adviseur naar de wereld kijkt en hoe dat uw adviezen beïnvloedt
  • U leert fasen in het adviestraject aan te brengen en effectief te maken
  • U oefent met het opbouwen van de relatie, vertrouwen winnen, in actie tot een diagnose komen, oftewel informatie inwinnen en dit op het juiste moment omzetten in een advies
  • U krijgt meer inzicht in uw manier van informatievoorziening, hoe u het advies geaccepteerd krijgt, hoe u het besluitvormingsproces kunt beïnvloeden en hoe u om kunt gaan met weerstand

Interesse in deze training?

Omdat wij elke training op maat aanbieden hanteren wij geen vaste prijs.

Stuur een mail