Weinig mensen beseffen dat communicatie voornamelijk wordt bepaald door: houding, gelaatsuitdrukking, bewegingstempo, stemgebruik etc. Oftewel de kracht van non-verbale communicatie is heel groot. Niet wat u zegt, maar hoe u het zegt geeft de doorslag in een gesprek of een presentatie. Wat u denkt en voelt is lastig te verbergen, want non-verbaal straalt u dat namelijk toch uit en zorgt voor ruis in een gesprek. Ruis bij u, want de interne dialoog voorkomt dat u goed luistert, en ruis bij de ander die beleefd verborgen houdt dat hij ongeveer ziet wat u denkt. Leren tijdens gesprekken op een productieve inbrengen wat u denkt en voelt, zorgt ervoor dat uw non-verbale communicatie congruent wordt met wat u zegt. Zo komt de boodschap zonder ruis over en wordt u als echt en authentiek ervaren. Non-verbale communicatie is een essentiële basis training.

Programma

 • Analyse van eigen non-verbale gedrag
 • Theatermethodieken om non-verbale vocabulaire te vergroten
 • Onderzoek naar belemmerende gedachten
 • Oefenen van ‘elevator pitch’ om congruente 1e indruk te maken
 • Oefenen met acteur in persoonlijke praktijksituaties

Na deze training heeft u ...

 • Inzicht in hoe u overkomt op anderen en vice versa
 • Leren herkennen van signalen die wijzen op uw eigen incongruentie
 • Bewust zijn van eigen belemmerende gedachtes
 • Gevoelens en gedachten effectief in het gesprek kunnen brengen
 • Herkennen van non-verbale signalen en daarop kunnen inspelen
 • Sneller en beter kunnen schakelen in gedrag als de situatie daarom vraagt
 • Authentieker communiceren

Interesse in deze training?

Omdat wij elke training op maat aanbieden hanteren wij geen vaste prijs.

Stuur een mail