In alle theorie over onderhandelen gaat het over de onderliggende belangen en het zoeken naar overeenkomsten daarin bij elkaar; win-win onderhandelen. Dit model wordt reeds in de Chinese literatuur van 3000 jaar geleden aangereikt. Toch heeft de mensheid dit model nog niet goed onder de knie. Daar zijn goede redenen voor.

Mensen hebben op voorhand allerlei beelden bij onderhandelingen, bij hun onderhandelingspartner, bij hun eigen sterke en zwakke punten en bij wat er op het spel staat. Deze beelden, overtuigingen of mentale modellen bepalen voor een groot deel hoe het gesprek verloopt en hoe de zetten van de ander worden geïnterpreteerd. Deze kaders zijn bepalend voor de acties en daarmee voor de geboekte resultaten. Als mensen niet bereiken wat ze beogen, herhalen ze vaak hun acties vanuit hetzelfde kader. In deze training ontdekken de deelnemers de kaders die typisch de door hen beoogde resultaten in de weg staan. Ze leren het patroon te doorbreken en oefenen daarmee aan de hand van een zelf ingebrachte lastige onderhandelingssituatie. Hieronder een illustra- tie van een aantal typische patronen.

Programma

  • Verkenning van het begrip onderhandelen aan de hand van korte scènes die worden geregisseerd door de deelnemers
  • Theorie en achtergronden van onderhandelen
  • Analyse van zelfingebrachte casesituaties

Na deze training heeft u ...

  • Inzicht in de belangrijkste misconcepties over goed onderhandelen
  • Meer vaardigheid in echt win-win onderhandelen
  • Inzicht in de belangrijkste persoonlijke kader-actie-resultaat patronen die goed onderhandelen in de weg staan
  • Kennis van basisstrategieën om de eigen belemmerende patronen te doorbreken
  • Zicht op een eigen authentieke onderhandelingsstijl

Interesse in deze training?

Omdat wij elke training op maat aanbieden hanteren wij geen vaste prijs.

Stuur een mail