Managers worden geacht te sturen op managementinformatie. Termen als kritische succesfactoren en prestatie-indicatoren zijn ondertussen aardig ingeburgerd, maar meestal heeft dit niet geleid tot betere sturing. Er bestaat dan nog steeds het gevoel dat de informatie vooral wordt opgeleverd voor anderen – het hoger management – die er vervolgens niets mee doet of dat weer rapporteert aan nog hoger management. De manager zelf heeft ondertussen wel zijn eigen sturingsmiddel bedacht en stuurt veelal op activiteitenplannen en budget. Ondertussen vraagt de manager zich af waarom zijn medewerkers niet ondernemender, zelfsturender en initiatiefrijker zijn.

In deze training staat het systematisch werken aan middellange termijn doelstellingen centraal en leren we een praktische methodiek om vanuit de doelstellingen te komen tot een beperkte set van kritische succesfactoren en prestatie-indicatoren. Bovenal leren de deelnemers hoe je indicatoren kan definiëren met behulp van het eigen team en leren we alleen te sturen op zaken waarvan we zelf de uitkomst kunnen beïnvloeden.

Behalve voor managers is de training ook geschikt voor (management)teams die willen werken aan een gezamenlijke visie.

Programma

  • Theorie en achtergronden
  • Aan de slag met een fictieve case
  • Toepassing op een organisatieonderdeel van uw eigen organisatie

Na deze training heeft u ...

  • Inzicht in de meest gebruikte modellen voor het structureren van management informatie
  • Kennis van de relatie tussen visie, missie, strategie, cultuur en doelstellingen op strategisch, tactisch en operationeel niveau
  • Kennis van een praktische methodiek om te komen tot gestroomlijnde doelstellingen, kritische succesfactoren en prestatie-indicatoren
  • Kennis van het groepsproces om te komen tot gedragen doelstellingen en meer zelfsturing in teams

Interesse in deze training?

Omdat wij elke training op maat aanbieden hanteren wij geen vaste prijs.

Stuur een mail