Het Consulaat adviseerde over het kapitaliseren op de variëteit die er nog wel was, en hoe die te vergroten door gerichte werving en selectie. Gedurende het proces heeft Het Consulaat gesprekken gefaciliteerd en heeft geadviseerd over de communicatiestructuur tussen het MT en het middenkader. De kans was groot dat de belemmeringen die het middenkader jegens het MT ervaarde, sterk leken op wat medewerkers ervaarden jegen het MT en het middenkader zelf.

Ook faciliteerde het middenkader bijeenkomsten binnen MT en middenkader om de wijze van gespreksvoeren en het bespreken van elkaars ‘onbespreekbaarheden’ te optimaliseren. Met spiegeltheater werd een brug geslagen naar de medewerkers. Er was nog onvoldoende lucht gegeven aan pijn uit het verleden om de weg vrij te kunnen maken naar de toekomst.

Resultaat

Het leverde sessies op waarin iedereen de gelegenheid kreeg en de kans nam om verhalen te vertellen over hoe me de afgelopen jaren had beleefd en hoe me het werk nu zag.
Inmiddels heeft het MT zo’n goed gevoel over de gang van zaken en de onderlinge communicatie dat wij onszelf overbodig hebben gemaakt.

Contactgegevens

Bezoekadres
Rijksstraatweg 115
3632 AB Loenen aan de Vecht

Volg ons op