CONTACTGEGEVENS
Het Consulaat BV
Meeuwenlaan 100
1021 JL Amsterdam
020-4946060
info@hetconsulaat.nl

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
Indien u gebruik maakt van de diensten van Het Consulaat en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Het Consulaat verstrekt zal Het Consulaat de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

  • voor- en achternaam
  • telefoonnummer
  • e-mailadres
  • adres van de organisatie

Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt met het oog op een goede dienstverlening aan haar (potentiële) klanten.

DOELEINDEN
Wij verwerken uw persoonsgegevens om

  • contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt;
  • u vragenlijsten toe te kunnen sturen omtrent de Belbin teamrollen;
  • u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen informeren over gerelateerd nieuws of evenementen.

BEWAREN VAN PERSOONSGEGEVENS
Het Consulaat bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS
Het Consulaat verstrekt geen gegevens aan derden.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens sturen naar info@hetconsulaat.nl.

BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@hetconsulaat.nl.

Contactgegevens

Bezoekadres
Rijksstraatweg 115
3632 AB Loenen aan de Vecht

Volg ons op