Visie

Een visie is gedeeld als iedereen hem letterlijk voor zich kan zien.

Wij geloven dat succesvol en duurzaam veranderen alleen kan als we

  • Visie, missie, strategie en gedrag concreet en bespreekbaar maken. Vaak simuleren we situaties met acteurs zodat praten over abstracties wordt vervangen door spelen, ervaren, kijken en reflecteren op de ‘harde werkelijkheid’.
  • Onderliggende patronen ter discussie stellen; wij zoeken naar de logica van wat er gebeurt en hoe we soms oprecht denken dat we onze intenties in de praktijk brengen terwijl buitenstaanders feilloos zien dat we die niet praktiseren.
  • Variëteit van mensen benutten; wij leren hoe je verschillen kunt herkennen, waarderen, en optimaliseren zodat de variëteit van de organisatie, de groep of de individuen voldoende is om succesvol om te gaan met de altijd grotere variëteit of complexiteit van de omgeving.
  • Alles hangt daarbij met alles samen; we kijken naar systemische verbanden. Het functioneren van elke groep (en organisaties bestaan uit groepen) hangt af van hoe mensen zich aan elkaar relateren, maar ook van hoe alle systemen elkaar wederzijds beïnvloeden.
  • Oefening baart kunst; om te weten of het werkt moet je het uitproberen. En heel veel oefenen. Oefenen door te spelen.

Taal & tools

In al onze trainingen en adviezen komen dezelfde tools en taal terug. Zo creëren we een gemeenschappelijke taal die u helpt de resultaten te borgen.

Contactgegevens

Bezoekadres
Rijksstraatweg 115
3632 AB Loenen aan de Vecht

Volg ons op