ResultaatDoor de gedegen voorbereiding van elk MT-lid en door stil te staan bij de non-verbale communicatie (Taak 2) kwam veel aan bod wat niet eerder was besproken. Het onderlinge respect werd verhoogd, want door de discussie bleek dat iedereen wel wilde maar dat sommigen met wezenlijke dilemma’s worstelden en daardoor twijfels hadden. Tevens werd duidelijk dat de gevreesde scenario’s over het toetsen van vooroordelen zich niet voordeden en was men bereid meer risico te nemen in de gesprekken. Dat opende het perspectief voor productievere gesprekken over Taak 1.

In een serie vervolg workshops gaan we nu werken met het voeren van productieve gesprekken zodat Taak 1 adequaat wordt uitgevoerd en het MT duidelijk de leiding kan gaan nemen in het veranderingsproces. Ook het middenkader zal dan worden betrokken. Managementteam op middenkaderniveau zullen door soortgelijke workshops gaan. Tevens zullen zij worden getraind in het voeren van productievere gesprekken met de medewerkers individueel en in groepsverband.

Contactgegevens

Bezoekadres
Rijksstraatweg 115
3632 AB Loenen aan de Vecht

Volg ons op