Het doel van de training is dat deelnemers conflicterende situaties leren herkennen, dat ze ontdekken in hoeverre hun eigen gedrag aan het conflict bijdraagt en dat ze leren hoe ze op een effectieve manier met conflicten om kunnen gaan. Dit laatste ook in situaties waarin ze zelf geen partij zijn maar bemiddelen tussen anderen.

In conflictsituaties spelen zienswijze, emoties en communicatie een belangrijke rol. Met zienswijze bedoelen we dat verschillende individuen en andere kijk kunnen hebben op de wereld. Ze hebben wellicht andere ervaringen, houden er andere normen en waarden op na, of beschikken simpelweg over andere feiten.

Een andere belangrijke factor is het omgaan met emoties. Emoties kunnen snel ontstaan en hoog oplopen. Een voorbeeld: een medewerker laat zich naar een andere medewerker ontvallen: “wat is het weer een bende op de afdeling”. Dit kan simpelweg bedoeld zijn als een constatering van feiten, maar de kans is groot dat de andere medewerker zich aangevallen voelt. Nog een paar van dit soort voorvallen en de medewerkers praten niet meer met elkaar.

Veel conflicten ontstaan door miscommunicatie of een gebrek aan communicatie. De meeste mensen gaan conflicten ook graag uit de weg. Maar het effect is meestal dat het conflict alleen maar groter wordt. Zonder effectieve communicatie zal geen conflict worden opgelost.

Alle drie bovengenoemde aspecten worden uitgebreid behandeld in de training. Hierbij werken we onder andere met door de deelnemers zelf ingebrachte cases waardoor de training per definitie gaat over zaken die voor hen herkenbaar en actueel zijn.

Programma

  • Verkenning van het begrip conflict aan de hand van korte scènes die worden geregisseerd door de deelnemers
  • Theorie en achtergronden van conflicthantering
  • Analyse van zelf ingebrachte casesituaties
  • Oefenen van gedragsalternatieven met acteurs

Na deze training heeft u ...

  • Inzicht in wat (verborgen) conflicten zijn en hoe ze zich manifesteren
  • Inzicht in de eigen defensieve patronen die het omgaan met conflicten lastig maken
  • Vaardigheid in een aantal basistechnieken om conflicten te hanteren met behulp van de linkerkolom, de interpretatieladder, de balans tussen pleiten en vragen

Interesse in deze training?

Omdat wij elke training op maat aanbieden hanteren wij geen vaste prijs.

Stuur een mail