Iedereen heeft te maken met defensiviteit. Defensiviteit van anderen en van jezelf. De ‘ja maren’ kent iedereen. Het in herhaling vervallen, de ander willen overtuigen, de gespannen stiltes, het staren en heel soms zelfs vloeken, weglopen, de hoorn op de haak gooien zijn acties die we als niet gewenst ervaren. Maar hoe moeten we hiermee omgaan? Wie moet hier mee omgaan? Moet degene die defensief gedrag vertoont en daardoor vaak defensiviteit bij anderen ontlokt er maar mee stoppen of moet de ontvanger van de defensieve signalen reageren? Ten aanzien van klantcontact is deze vraag eenvoudig te beantwoorden: de medewerker moet maar goed omgaan met de defensieve neigingen van de klant maar hoe zit dit met een collega of een leverancier? En tussen leidinggevende en medewerker? Feit blijft dat beide partijen dit gedrag kunnen beïnvloeden en de relatie kunnen redden. Het geheel begint met het herkennen van defensiviteit. Dan kan je er pas wat aan doen. Beide zaken staan in deze training op de agenda.

Defensiviteit wordt over het algemeen ervaren als weerstand. En om succesvol veranderingen en verbeteringen door te voeren zullen we op een goede manier om moeten gaan met deze weerstand. Daarom hebben we de kennis over weerstand en defensiviteit ingezet om een training Omgaan met Weerstand te ontwikkelen. Deze training is op individuele basis beschikbaar via UPD.

Programma

  • Via scènes herkennen van de soorten van defensief gedrag en de noodzaak ervan
  • Theoretische achtergrond leren kennen via oefeningen
  • Het regisseren van de acteurs voor een eerste verkenning hoe er mee om te gaan
  • Met behulp van een acteur herkennen van de persoonlijke defensieve uitingen van de deelnemers
  • Met behulp van acteurs leren beïnvloeden van de defensieve neigingen
  • Aan de hand van eigen ingebrachte cases waarin sprake is van defensiviteit naar een gewenste uitkomst werken.

Resultaat

  • De verschillende soorten van defensief gedrag van uzelf en anderen zijn bekend
  • Defensief gedrag en de toegevoegde waarde herkennen van defensief gedrag
  • De eigen voorkeursstrategie kennen en zien
  • Het beter kunnen omgaan met de eigen defensie en die van de ander in het dagelijks leven

Interesse in deze training?

Omdat wij elke training op maat aanbieden hanteren wij geen vaste prijs.

Stuur een mail