Hoe kan het dat het steeds drukker wordt, terwijl we prioriteiten hebben gesteld en nieuwe mensen hebben aangenomen? Hoe kan het dat sommige mensen het heel druk hebben en anderen niets te doen? Hoe kan het dat we meer tijd hebben genomen voor overleg en iedereen blijft klagen dat er te weinig kennis wordt gedeeld? Hoe kan het dat het verloop blijft stijgen, terwijl we alle adviezen uit het medewerkerstevredenheidsonderzoek hebben doorgevoerd? En hoe kunnen we verantwoord groeien in een oververhitte economie? Sommige ‘oplossingen’ verergeren de problemen juist.

Met systeemanalyses zorgen we voor inzicht in complexe situaties. Hoe beïnvloeden de belangrijkste zaken elkaar. Wat zijn de zichzelf versterkende loops? Wat zijn de patronen en hoe houden we ze onbedoeld in stand? En: wat kunnen we wel doen om het patroon te doorbreken.

Systeemanalyse (of systeemdenken) is één van de vijf disciplines van de lerende organisatie. Er is een sterke link met het werk van Argyris dat terugkomt als mentale modellen in diezelfde vijf disciplines. Vooral voor leidinggevenden en adviseurs is het van belang dat met name bij terugkerende problemen naar de onderliggende oorzaak wordt gezocht zodat men tot een fundamentele oplossing kan komen. Het leren denken in samenhangende variabelen die elkaar wederzijds beïnvloeden, is cruciaal om in de steeds complexere omgeving de juiste beslissingen te nemen.

Systeemdenken is belangrijk onderdeel voor transformaties op het gebied van Lean en Agile. Bij UPD bieden we hiervoor een masterclass Systeemdenken waarbij we dit onderwerp uitgebreid behandelen en laten zien wat de verschillen zijn tussen lineair denken en systeemdenken.

Programma

 • Het bierspel als verkenning van complexe systemen
 • Causal loop diagrams leren maken
 • Het dramatische verschil tussen lineair denken en systeemdenken
 • Het verkennen van enkele praktijkproblemen ingebracht
 • De waarde van het proces in groepen om te komen tot causal loops
 • Werken met archetypes
 • Voorproefje op simulaties

Na deze training heeft u ...

 • Inzicht in het verschil tussen dynamisch en statisch denken
 • Basiskennis van het werken met causal loop diagrammen als techniek om complexe problemen te begrijpen
 • Kennis van de archetypes in systeemdenken zoals grenzen aan de groei, zichzelf versterkende loops, quick fixes that fail, groei bij onderinvesteringen, etc.
 • Inzicht in de wederzijdse mentale modellen binnen de groep over causale verbanden van veel voorkomende problemen in de organisatie of groep

Interesse in deze training?

Omdat wij elke training op maat aanbieden hanteren wij geen vaste prijs.

Stuur een mail