Tegenwoordig hebben veel organisaties een HR cyclus ingevoerd waarin aan het begin van het jaar doelstellingen worden vastgelegd, na een half jaar de voortgang wordt besproken en aan het einde van het jaar tijdens een beoordeling de balans wordt opgemaakt. Elk gesprek vraagt van de leidinggevende kennis van het HR instrumentarium, kennis van procedures en rechtsgevolgen, (HR)-gespreksvaardigheden, adequaat documenteren en de vaardigheid om de inschattingen over de medewerker specifiek te maken. Dit om er voor te zorgen dat over doelstellingen, voortgang en beoordeling een gedeeld beeld ontstaat dat door de medewerker wordt begrepen.

De gespreksvaardigheden kunnen alleen worden toegepast als de leidinggevende in staat is de medewerkers aan te spreken, tijdig zaken bespreekbaar durft te maken en niet om de hete brei heen draait zodat er geen verrassingen ontstaan. Bovendien is het een vereiste dat de leidinggevende zich met compassie richt op de ontwikkeling van de medewerker. Het herkennen van de invloed van het eigen karakterprofiel en dat van de medewerker spelen hierin net als bij situationeel leidinggeven een belangrijke rol.

Deze training wordt op maat gemaakt in samenwerking met de HR afdeling van uw organisatie. Mogelijk wordt de training ook samen gegeven, met name als het beleid nog dient te worden verduidelijkt. Er wordt gewerkt met casuïstiek ingebracht door de deelnemers, zodat zij zelf de voor hen relevante thema’s kunnen inbrengen. Hierbij kan het gaan om het vasthouden van de goede medewerkers, het geven van feedback, het bouwen van een dossier, slecht nieuwsgesprekken, motiveren en inspireren etc.

Mogelijk dat de training vooraf wordt gegaan door een korte enquête onder de mede- werkers over de toegevoegde waarde van de HR gesprekken gevoerd door de deelnemende leidinggevenden.

Programma

  • Introductie door de HR manager over HR beleid, de HR cyclus en samenhang met de strategie
  • Theorie en achtergronden aan de hand van scènes of praktijksituaties
  • Doornemen van een aantal personeelsdossiers om te kijken naar documentatievaardigheden
  • Analyse van de feedback uit de medewerkerenquête
  • Analyse van ingebrachte casuïstiek
  • Oefenen met acteurs en daarin spelenderwijs aan de orde stellen: feedbackregels, procedure, proces en inhoud, objectief en subjectief, beoordelingsfilters.

Resultaat

  • Effectievere uitvoering van de HR gesprekken
  • Meer kennis en inzicht in nut en noodzaak van HR gesprekken
  • Inzicht in de relatie tussen beoordelen en karakterprofielen
  • Inzicht in de belangrijkste belemmerende overtuigingen om duidelijk te zijn in HR gesprekken

Interesse in deze training?

Omdat wij elke training op maat aanbieden hanteren wij geen vaste prijs.

Stuur een mail