Voor leidinggevenden is het essentieel dat ze begrijpen wat veranderingen met mensen doen en hoe ze daarop in kunnen spelen. Hoe ga je om met een situatie waarin meer dan de helft van de afdeling weet dat hun baan gaat verdwijnen over 3 jaar omdat de productie dan wordt verplaatst naar Oost-Europa? Hoe voer je de gesprekken om te vertellen wie mag blijven en wie niet, en hoe houd je dan iedereen gemotiveerd tot die tijd? Hoe ga je om met de emoties van je medewerkers, en waar kan je terecht met je eigen emoties?

Tijdens deze training gaan we in op een aantal wetmatigheden over veranderingsprocessen en onderzoeken en bespreken we verschillende aanpakken. We gaan op zoek naar een organische en systemische manier van omgaan met verandering. We maken de koppeling met de lerende en levende organisatie. We leren hoe we de veranderingsbereidheid kunnen vergroten, hoe we kunnen omgaan met individuele transities van mensen in veranderingsprocessen en hoe onze eigen manier van leidinggeven goede bedoelingen in de weg kan staan.

Programma

 • Zinnige en onzinnige theorieën over verandering
 • De veranderingsbereidheid van de deelnemers zelf
 • Lastige dingen om te vertellen en om te horen: omgaan met emoties in veranderingsprocessen
 • Het uitleggen van veranderingen waar je niet helemaal achter staat
 • Grootschalige veranderingen en kleine veranderingen
 • Het vergroten van het veranderend vermogen van jezelf, de groep en de organisatie
 • Organisatie versus cultuurverandering
 • Het herkennen en benoemen van barriers en enablers (zaken die verandering in de weg staan en zaken die verandering stimuleren)

Resultaat

 • Inzicht en kennis van een aantal basistheorieën over verandering en de meerwaarde ervan
 • Inzicht in het verschil tussen organisatorische veranderingen en de individuele transities die mensen doormaken
 • Inzicht in het verschil tussen organisatorische veranderingen en de individuele transities die mensen doormaken
 • Kennis van interventiemogelijkheden tijdens de verschillende fasen van individuele transitieprocessen
 • Kennis van alternatieve strategieën om veranderingsprocessen vorm te geven

Interesse in deze training?

Omdat wij elke training op maat aanbieden hanteren wij geen vaste prijs.

Stuur een mail