Situationeel leidinggeven zou kunnen gaan over het aanpassen van de leidinggevende stijl aan elke situatie of medewerker. Het belangrijkste doel is dan dat de medewerker op een meer effectieve en efficiënte wijze gaat doen wat er van hem of haar verlangd wordt. Zo beschreven zou de training ook ‘zo onopvallend mogelijk manipuleren van uw medewerkers’ kunnen heten.

Waar het volgens ons bij situationeel leidinggeven om gaat is dat de leidinggevende in het hier en nu aanwezig is, echt luistert en zich laat beïnvloeden, valide informatie verzamelt en de medewerker ziet als partner om samen keuzes te maken en een aantal functionele taken tot een goed einde te brengen. Kennis van de specifieke kwaliteiten en beperkingen van de medewerker en de leidinggevende worden in dit model open- lijk besproken en van consequenties voorzien. Er wordt gestreefd naar een functionele hiërarchie in plaats van een hiërarchie gebaseerd op macht en positie. Taken en bevoegdheden worden gealloceerd op een wijze dat ze sporen met de kwaliteiten van iedereen in het team.

De leidinggevende ontdekt in deze training hoe zijn manier van kijken invloed heeft op zijn werving en selectie, zijn beoordelingen, het verloop en het ziekteverzuim in zijn team en meer algemeen de prestaties van zijn medewerkers.

Toepassing van de concepten uit “Ik en de anderen” staat hierbij centraal. Het zelfonderzoek naar hoe de leidinggevende zelf onbedoeld lastige medewerkers veroorzaakt, is hierop een aanvulling.

Deze training is opgenomen in het opleidingsaanbod van UPD en op individuele inschrijving toegankelijk, lees hier meer over de training Sitationeel Leiderschap van UPD.

Programma

  • Ontdekken van de theorie over situationeel leidinggeven aan de hand van korte scènes geregisseerd door de deelnemers
  • Leidinggeven aan verschillende karaktertypen (gebaseerd op MD, MBTI, Teamrol of andere modellen)
  • Werken aan door de deelnemers ingebrachte cases
  • Oefenen van gedragsalternatieven met acteurs
  • Intervisie gericht op verdere ontwikkeling uitmondend in een ontwikkelplan

Na deze training heeft u ...

  • Inzicht in de eigen leidinggevende stijl en hoe die het gedrag van medewerkers beïnvloedt
  • Inzicht in het benutten van de eigen kwaliteiten om de kwaliteiten van anderen tot hun recht te laten komen
  • Kennis van het scheiden van inhoud, proces en procedure
  • Vaardiger omgaan met het benutten van verschillen

Interesse in deze training?

Omdat wij elke training op maat aanbieden hanteren wij geen vaste prijs.

Stuur een mail