In veel organisaties zijn competentiemodellen ontwikkeld en al dan niet ingebouwd in de HR cyclus. Competentiegericht sturen, beoordelen, managen en zelfs lesgeven zijn onderwerpen die hiermee op de trainingsagenda verschenen.

De trainingen ‘werken met competenties’ worden vormgegeven aan de hand van de specifieke vraag van onze klanten. De basis wordt altijd gevormd door een aantal ingrediënten:

 • onderzoeken van het competentiemodel aan de hand van situaties waarin de competenties het meest van belang zijn met behulp van simulaties door acteurs
 • het ontwikkelen van een gemeenschappelijke visie op het wel of niet aanwezig zijn van een competentie (en hoe die gescoord wordt)
 • theorie over de ontwikkelbaarheid van competenties: aan de hand van karakterprofielen kunnen valide uitspraken worden gedaan over de mate waarin competenties ontwikkelbaar zijn
 • gesprekken over competenties met medewerkers: ontwikkelgesprekken oefenen met acteurs

Programma

 • Simulaties van competenties en toetsing van de kaders
 • Theorie over werken met competenties
 • Testen en assessen van competenties
 • Toepassing van het instrumentarium op de eigen competenties
 • Oefening in het voeren van ontwikkelgesprekken met acteurs

Resultaat

 • Een gedeeld en concreet beeld van de belangrijkste competenties die zijn gedefinieerd
 • Een gedeeld en concreet beeld in welke situaties de competenties er toe doen en tot hun recht zouden moeten komen
 • Kennis van de relatie tussen menstypes, karakterprofielen en ontwikkelbaarheid van competenties
 • Vaardigheid in het voeren van ontwikkelgesprekken

Interesse in deze training?

Omdat wij elke training op maat aanbieden hanteren wij geen vaste prijs.

Stuur een mail