Ieder mens is een vat vol tegenstrijdigheden. Iedereen is egoïstisch en sociaal tegelijk, streeft naar zekerheden én naar avontuur, wil geloven én begrijpen.

Dagelijks gedrag, morele opvattingen, gevoelsleven en perceptie ontstaan in een voortdurende spanning tussen tegenstrijdige waarden. Het leren begrijpen van de innerlijke spanningen in onszelf en hoe dat doorwerkt in onze relatie met anderen en onze organisaties is het doel van Management Drives (MD).

MD laat u eigenlijk heel snel en simpel inzien dat mensen en organisaties bepaalde specifieke leidende drijfveren hebben. Drijfveren bepalen in hoge mate hoe iemand of een organisatie functioneert. Datgene wat iemand drijft bepaalt namelijk zijn gedrag, waarnemingen, zijn motivatie om dingen wel of niet te doen, de zaken waar hij graag aandacht aan geeft en zijn management- en besluitvormingsstijl. Tevens bepaalt het datgene waar nooit genoeg van is, of altijd teveel van is…

In iedere samenwerking zijn het de combinaties van drijfveren die maken hoe de communicatie en samenwerking verloopt. Begrijpen we elkaar, vullen we elkaar aan, of zitten we elkaar in de haren en praten we wel erg langs elkaar heen? Door diepgaand inzicht in de verschillen in gedrevenheid (tussen personen en/of subteams) bent u in staat om eventuele spanningen te begrijpen en de verschillen te gebruiken om te komen tot een meer effectieve communicatie en samenwerking.

Programma

 • Vooraf invullen van de online management drives test
 • Inzicht in de theorie o.a. door scènes met een acteur
 • Terugmelding van de individuele en groepskleurenpatronen
 • Samenwerkingsoefeningen
 • Drama oefeningen: spelen van ‘andere’ kleuren
 • Management Drives SWOT-analyse van het team van deelnemers

Na deze training heeft u ...

 • Ontdekt hoe drijfveren ons gedrag bepalen en hoe dat doorwerkt in samenwerkingsgedrag
 • Inzicht in de eigen drijfveren, logica, verwerping en energiebalans én in die van anderen
 • Geoefend in het omgaan met het anders-zijn van anderen (vaardigheden)
 • Ontdekt dat samenwerking iets oplevert, omdat anderen in andere kwaliteiten voorzien die je zelf niet kan leveren
 • Hernieuwd plezier gekregen in het samenwerken

Interesse in deze training?

Omdat wij elke training op maat aanbieden hanteren wij geen vaste prijs.

Stuur een mail