MBTI staat voor Myers-Briggs Type Indicator® en is gebaseerd op de theorie over menstypes van Jung. De essentie van de theorie is dat schijnbaar willekeurige variaties in gedrag volgens een consistente ordening verlopen. Dit door hoe mensen dingen, ge- beurtenissen en andere mensen om zich heen verschillend percipiëren en tot conclusies komen. De MBTI-vragenlijst komt tot iemands persoonlijkheidsvoorkeuren. De uitkomsten van de vragenlijst – beschikbaar in 19 talen – geeft deze in vier dimensies weer:

De diverse combinaties van deze voorkeuren resulteren in 16 persoonlijkheidstypes. Elk wordt geassocieerd met een unieke reeks gedragsmatige kenmerken en waarden. Deze bieden een nuttig uitgangspunt voor individuele feedback, zelfonderzoek en groepsdiscussie. Toepassingen liggen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, management- en leiderschapsontwikkeling, coachingsprogramma’s; teambuilding en –ontwikkeling, communicatieverbetering en loopbaanbegeleiding.

Programma

  • Invullen persoonlijkheidstesten
  • Inzicht in de theorie o.a. door scenes met een acteur
  • Samenwerkingsoefeningen
  • Drama oefeningen: spelen van ‘andere’ MBTI

Na deze training heeft u ...

  • Ontdekt op welke manier karaktereigenschappen (kwaliteiten) zich manifesteren in samenwerkingsgedrag (theorie)
  • Inzicht in uw kwaliteiten én in die van anderen
  • Geoefend in het omgaan met het anders-zijn van anderen (vaardigheden)
  • Ontdekt dat samenwerking iets oplevert, omdat anderen in andere kwaliteiten voorzien die je zelf niet kan leveren
  • Hernieuwd plezier gekregen in het samenwerken

Interesse in deze training?

Omdat wij elke training op maat aanbieden hanteren wij geen vaste prijs.

Stuur een mail