Ieder mens beziet het leven door zijn persoonlijke bril. Hierdoor is samenwerking met een ander soms een verrassend inspirerende en verbazingwekkende ervaring en soms een frustrerend en ontnuchterend gebed zonder einde. Teamrol Management is gebaseerd op het teamrolmodel van Belbin en brengt de verscheidenheid aan brillen in kaart en leert hoe we daarmee om kunnen gaan. Het biedt inzicht in de verschillen in persoonlijkheid en de interne dynamiek van persoonlijkheid. Maar bovenal biedt het een taal om met elkaar in gesprek te komen over karakter, gedrag en de onderlinge samenwerking.

Door een serie persoonlijkheidstesten in te vullen, krijgt de deelnemer een gedegen overzicht van zijn eigen persoonlijkheid. Vervolgens wordt de vertaling gemaakt naar de realiteit van alledag: wat zijn mijn kwaliteiten en wat kan ik beter aan anderen overlaten.

De teamrolscores worden bepaald aan de hand van 3 testen: de 16 PF van Cattell (beschikbaar in 32 talen en wereldwijd de meest gebruikte assessmenttool), de DCT (een test waarmee kritisch redeneervermogen wordt getest) en de PPQ (een door Belbin zelf ontwikkelde projectietest).

Programma

  • Invullen persoonlijkheidstesten en individuele terugmelding van de testresultaten
  • Inzicht in de theorie o.a. door scènes met een acteur
  • Samenwerkingsoefeningen
  • Drama oefeningen: spelen van ‘andere’ teamrollen, omgaan met o.a. de Vurige Vormers, Babbelende Brononderzoekers of Gretige Groepswerkers
  • Teamrol SWOT-analyse. Ons baserend op de teamrol profielen bespreken wij de verschillende aspecten van het team

Na deze training heeft u ...

  • Ontdekt op welke manier karaktereigenschappen (kwaliteiten) zich manifesteren in samenwerkingsgedrag (theorie)
  • Inzicht in hun kwaliteiten én in die van anderen
  • Het anders-zijn van anderen meer leren waarderen
  • Ontdekt dat samenwerking iets oplevert, omdat anderen in andere kwaliteiten voorzien die je zelf niet kan leveren
  • Hernieuwd plezier gekregen in het samenwerken

Interesse in deze training?

Omdat wij elke training op maat aanbieden hanteren wij geen vaste prijs.

Stuur een mail