Soms laten we ons leiden door onvolledige informatie, terwijl we ons daar niet bewust van zijn. We denken dat wat wij denken juist is en dat dat ook vanzelfsprekend is. We proberen gelijk te krijgen en creëren juist weerstand. Anderen proberen ons te wijzen op onvolkomenheden in onze redenering. Zij willen ons overtuigen van hun gelijk.

Soms zien zij inderdaad dingen die wij niet zien. Maar ook zij hebben geen volledig beeld, al denken ze van wel. Allebei voelen we ons niet begrepen. Deze manier van denken voorkomt dat we leren van situaties waarin we niet bereiken wat we willen, terwijl het dan juist interessant is. En dat ondanks onze goede bedoelingen: want wie wil er nu niet leren?

Als we leren leren, leren we onze defensieve reactie te herkennen en om te buigen zo- dat we ons bewust worden van onze redeneringen en de mogelijke onvolkomenheden daarin. Na veel oefening leidt dat ertoe dat we dit ook kunnen terwijl we in actie zijn: dit noemen wij reflecteren in actie. Onze gewijzigde denkbeelden stellen ons in staat anders te reageren en dus andere resultaten te behalen. En zoals Chris Argyris de grondlegger van deze methodiek zegt: “you have learned something new, when you can produce it in action”.

Casework in kleine groepen staat centraal. Deze training is geschikt voor:

 • Teams of individuen die intensief willen werken aan effectievere communicatie en die willen leren omgaan met conflictsituaties
 • Adviseurs die hun advies geaccepteerd willen krijgen bij lastige klanten
 • Account managers die effectievere acquisitiegesprekken willen voeren
 • Managers die verantwoordelijk zijn voor de samenwerking in hun team en of die veranderingen willen realiseren in hun organisatie

Programma

 • Theorie en achtergrond
 • Analyse van de persoonlijk ingebrachte cases
 • Oefenen met een trainingsacteur
 • Dramatechnieken om versneld tot effectiever gedrag te komen

Na deze training heeft u ...

 • Inzicht in hoe uw eigen manier van denken uw handelen beïnvloedt
 • Tijdens een gesprek in staat zijn om uw denkbeelden en aannames bij te stellen en kunnen profiteren van verschillen van inzicht
 • Ontspannen en effectief een gesprek hebben
 • Meer gedragsalternatieven in allerlei soorten situaties zoals een conflict, onderhandeling, samenwerkingsissue, beoordelingsgesprek, adviesgesprek etc.

Interesse in deze training?

Omdat wij elke training op maat aanbieden hanteren wij geen vaste prijs.

Stuur een mail