Zijn vrouwen vaker Groepswerker dan mannen?
Stemmen Vormers vaker op de VVD dan Voorzitters?
Besteden Planten al hun vrije tijd aan boeken lezen?

In onze trainingen krijgen we vaak dit soort vragen van deelnemers. Hoe zouden de teamrollen van Belbin zich thuis gedragen? Hoe kijken ze tegen hun werk aan? Hoe gaan ze om met conflicten? Deze, en nog veel meer vragen, heeft ons en Poorter&Groen geïnspireerd om een grootschalig en langlopend onderzoek op te zetten naar de achtergronden van de Belbin teamrollen.

De onderzoeksresultaten zijn te lezen in ‘De teamrollen doorgelicht‘.

Vragen naar aanleiding van dit artikel? Stuurt u dan een e-mail naar info@upd.nl of neem telefonisch contact op via: 020 345 3015