Samen met een groep enthousiaste, onlangs geslaagde scholieren en geïnteresseerde scholen, ontwikkelt Het Consulaat een programma om leerlingen en leraren meer inzicht te geven in hun karakter: ofwel hun kwaliteiten en beperkingen, zodat leerlingen meer regie kunnen nemen over hun eigen leerproces.

De leraar gaat naar een balans tussen kennisbron en coach. De nadruk komt daarmee veel meer te liggen op de samenwerking tussen leerling en leraar dan op de hiërarchische verhouding. Goede samenwerking vraagt om zelfkennis en kennis over hoe anderen in elkaar zitten. Inzicht in kwaliteiten, beperkingen, voorkeuren, leerstijlen en drijfveren, zodat leerlingen en leraren het anders-zijn van anderen leren herkennen, erkennen en waarderen. Wij geloven dat dit bijdraagt aan het realiseren van de ambities die veel scholen nu gemeenschappelijk hebben.

De jonge schoolverlaters zijn inmiddels opgeleid tot junior teamroltrainer. Met hun opgedane kennis over groepsdynamiek en recente ervaringen als scholier zijn zij de ideale brug tussen klas en leraar. Aan de hand van teamroltraining, interactieve games en interessante gesprekken gaan we ervoor zorgen dat er een andere dynamiek in de klas ontstaat en leerlingen niet alleen zichzelf leren kennen, maar ook zichzelf kunnen zijn.

Interesse? Stuur een e-mail naar pim@hetconsulaat.nl of bel 06-24242028.

Vragen naar aanleiding van dit artikel? Stuurt u dan een e-mail naar info@upd.nl of neem telefonisch contact op via: 020 345 3015