Ons geheim is een goed gesprek
Veel nuttige informatie blijft onbesproken. Zeker als het spannend is krijgt de top niet te horen wat de bezwaren zijn tegen een op zich redelijk klinkend plan. “De deur staat altijd open,” is nog aangegeven. Kritische vragen worden echter gezien als weerstand bij veranderingen. Een training nodig? NEE. Obama zegt (en doet?) dat hij een beslissing pas goed vindt als hij veel tegengas heeft gekregen! Het gaat er dus om tegengas te organiseren om als organisatie goed te presteren. Wij zorgen ervoor dat uw mensen open en eerlijk kunnen praten, denken en werken.

Maak het onbespreekbare bespreekbaar
Mensen hebben goede redenen om zaken onbespreekbaar te laten. In hun hoofd zitten scenario’s over wat er zou gebeuren als ze dat wel zouden doen. Tegelijkertijd vinden ze bijvoorbeeld dat het plan van de leiding niet gaat werken. En daar hebben ze ook goede redenen voor. Als ze hun gedachten niet bespreekbaar maken dan komen ze er niet achter dat ze er misschien naast zitten. Maar als ze gelijk hebben gaat het ook mis, want dan blijft de in hun ogen onwenselijke situatie voortbestaan. Als het mis zou gaan wil de leiding dat wel graag vooraf weten, want zij denken nu oprecht dat het een goed plan is (uitzonderingen daargelaten). Of wellicht houden zij verborgen dat ze nog twijfels hebben, maar hebben ze een theorie in hun hoofd die hun vertelt dat leiders overtuigend moeten overkomen om hun mensen te inspireren. Onze ervaring is dat het veel inspirerender is om zaken echt bespreekbaar te maken. Nog sterker, als dat gebeurt gebeuren er mooie dingen. Mensen leren van elkaar en presteren gezamenlijk beter.

Alles zeggen wat je denkt?
Nee! Als u dingen gaat denken die lijken op wat er in het plaatje onder tafel blijft dan kunt u er zo over blijven denken als u ze niet toetst. Als u gelijk heeft is de organisatie er bij gebaat dat het op tafel komt. Als u ongelijk heeft bent u er bij gebaat dat u het tegendeel ontdekt. Of blijft u liever klagen over wat er allemaal mankeert? Het gaat er dus niet om dat u zegt wat u denkt, maar dat u uw aannames toetsbaar maakt. Als u wat negatievere gedachten onder tafel houdt dan is er een grote kans dat u iets over het hoofd ziet. De anderen hebben allang gezien dat u er zo in zit. Als wij scenes spelen voor een groep managers dan zijn ze altijd in staat te raden wat de acteurs over elkaar denken. Als u niets over het hoofd wilt zien is het dus zaak dat u uw gedachten gaat toetsen. En als u ziet dat iemand anders iets onder tafel houdt, hem uit te nodigen dat boven tafel te brengen.

Schijn bedriegt
Het kan ook heel gemakkelijk gaan, iedereen is het eens. We gaan meer vanuit vertrouwen managen, de klant staat centraal, we gaan beter luisteren, en we gaan professionaliseren! Daar is iedereen het mee eens. Onbewust sturen teams erop aan dat het zo abstract blijt dat iedereen het eens kan blijven. Dat is ook een effectieve manier om tegengas te neutraliseren. Een hele prettige manier. De geluiden op de werkvloer zijn allemaal weerstand bij veranderingen. Daarom moeten we ook professionaliseren! Als het heel concreet wordt blijken er meerdere interpretaties mogelijk, of zijn er zelfs hele praktische bezwaren over het hoofd gezien. Deze willen we graag weten voor we veel geld stoppen in een nieuwe koers. Ook als iedereen het eens is is het van belang het tegengas op te zoeken. Zelfs als er onder tafel nog louter positieve gevoelens zijn.

Wat wij doen
Wij zorgen dat de dialoog op gang komt. Dat het gesprek verandert, want dan verandert u vanzelf in de door u gewenste richting. We gaan van abstract naar heel concreet door de essentie van de visie of de strategie te simuleren. We helpen u te ontdekken dat het niet delen van informatie riskanter is dan het wel te delen. Tot slot maken we inzichtelijk dat verschillende karaktertypen in uw organisatie standpunten en opvattingen over hoe het werk wordt gedaan voorspelbaar maakt.

Vragen naar aanleiding van dit artikel? Stuurt u dan een e-mail naar info@upd.nl of neem telefonisch contact op via: 020 345 3015