Op 29 november van 15u tot 21u, organiseert Het Consulaat een teamroltraining voor jongeren in Amsterdam die in de 3e of 4e klas van de middelbare school zitten.

Tijdens de training leren de scholieren aan de hand van de teamrollen van Belbin hun kwaliteiten en valkuilen kennen en wat hun rol is in de groep. Ze leren verschillen in talenten te herkennen, begrijpen en benutten.

Meer zelfkennis is belangrijk voor het zelfvertrouwen. Als je anders bent, ben je niet fout maar heb je andere kwaliteiten. Daarover kunnen praten, en dat herkennen bij anderen helpt om op jongere leeftijd bewustere keuzes te maken en helpt om makkelijker om te gaan met de wereld en de mensen om je heen. Bij trainingen met volwassenen krijgen we vaak te horen: “had ik dit allemaal maar geweten toen ik nog op school zat.”

Maar ook thuis is het handig om te snappen hoe de verschillen zijn tussen ouders/verzorgers en de kinderen. Veel ergernissen blijken voort te komen uit verschillen in karakter tussen ouder en kind. Het makkelijkste kind lijkt meestal meer op de ouder die dat vindt….

Deze training is een pilot in het kader van ons project Klas met Karakter[1]. Hierbij introduceren we teamrol als taal om de samenwerking tussen scholieren en leraren op scholen te verbeteren. Leraren krijgen hiermee inzicht in de kinderen, zodat ze concrete manier van communiceren in handen hebben, zodat ze ook in de praktijk rekening kunnen houden met de verschillen tussen kinderen.

[1] https://www.hetconsulaat.nl/updates/klas-met-karakter/

Door wie:
De training wordt gegeven door jonge trainers, onder begeleiding van ervaren teamroltrainers. Ze hebben net hun diploma gehaald en spreken de taal van de kinderen. Ze zijn in opleiding om op scholen teamroltrainingen te geven. Met hun opgedane kennis over groepsdynamiek en recente ervaringen als scholier zijn zij de ideale brug tussen klas en docent en ouder en kind.

Hoe gaat het in zijn werk:
Voorafgaand aan de training vullen de leerlingen thuis online en elektronisch de teamroltesten in. Daarna ontvangen ze het boekje met de beschrijving van de teamrollen en de achtergronden. Aan de hand daarvan maken ze thuis een inschatting van hun eigen teamrollen en die van hun ouders/verzorgers. Tijdens de training worden de testresultaten individueel teruggekoppeld tijdens een interactief programma vol met leuke oefeningen. Op een nog te plannen moment kunnen we bij voldoende belangstelling nog een terugkomsessie organiseren met de ouders.

Deelname:
Aan deelname zijn kosten verbonden en omdat het een pilot is de kostprijs: € 120 ex btw (€ 145,20 inclusief btw). Hiervan betalen we de testmaterialen, een vergoeding voor onze junior teamroltrainers en verzorgen we de avondmaaltijd en lekkere hapjes. Voor de kinderen die nog les hebben op de tijden van de training hebben we een brief om vrij te krijgen van school. Gezien de korte termijn horen we graag zo snel mogelijk of uw kind deelneemt via Jasper@hetconsulaat.nl (naam, adresgegevens, emailadres, telefoonnummer). Vanaf 8 deelnemers gaat het door, of we prikken een betere datum.

Voor meer informatie kunt u bellen met Jasper op 06-24242028.

ACHTERGRONDEN 

Teamrollen
De teamrollen drukken uit wat er tussen mensen gebeurt. Het gaat dus niet om het individu, maar hoe hij is in relatie met anderen. De negen verschillende teamrollen versterken elkaar en vullen elkaar aan. Een goed evenwicht bepaalt het succes. Daarbij geldt:

  • Elk mens heeft twee of drie teamrollen waarbij hij/zij zich prettig voelt.
  • Elk mens heeft twee of drie teamrollen die hij/zij tot op zekere hoogte kan ontwikkelen.
  • Elk mens heeft twee of drie teamrollen die hem/haar helemaal niet passen; de zogenaamde triggers. Dit zijn vaak de kwaliteiten die je zelf mist en dus nodig hebt als aanvulling.

Zie ook https://www.diversitymatters.nl/, voor meer informatie over de belangrijkste test: https://www.diversitymatters.nl/16pf

Teamrol op school
Niet alleen volwassenen, maar ook leerlingen hebben typische karaktertrekken die een voorspellende waarde hebben voor hun gedrag. Voor kinderen geldt wel dat hun karakter nog volop in ontwikkeling is en pas rond het 25e levensjaar van een redelijk stabiele persoonlijkheid kan worden gesproken. Op een aantal scholen hebben we al met de teamrollen gewerkt en leidde dit tot een betere groepsdynamiek binnen de klassen, meer begrip voor de afwijkende leerlingen en tot een betere samenwerking, maar nog belangrijker was dat de leraren en overige medewerkers door inzicht in hun eigen teamrollen ook veel beter begrepen hoe ze beter konden aansluiten op de verschillen in de klas en waarom sommige leerlingen lastiger leken dan anderen. Maatwerk kreeg een andere dimensie, omdat het nu verder ging dan aansluiten op zwakkere, gemiddelde en sterkere leerlingen. Maar de leerlingen zelf wisten ook veel beter wat ze nodig hadden om te gedijen op school.

Teamrol thuis
De puberteit is de periode dat je ouders vervelend gaan doen? Of is het meer een kwestie van beter omgaan met de verschillen, of juist de resonantie van bepaalde teamrollen thuis. Onderdeel van de training is in te schatten hoe de teamrollen van je ouders zijn en daarover met ze in gesprek te gaan. Voor de ouders: beter snappen hoe je kind in elkaar zit en daar een taal voor hebben is een goede manier om met compassie ‘in gesprek te blijven’.

Eerdere ervaringen

“Ik dacht dat mijn zoon een groepswerker was, niet dus, en hij blijkt juist als enige bij ons thuis veel meer behoefte aan structuur te hebben.”

“Ik heb mijn dochter nog nooit zo enthousiast thuis zien komen met lesstof.”

Vragen naar aanleiding van dit artikel? Stuurt u dan een e-mail naar info@upd.nl of neem telefonisch contact op via: 020 345 3015