Uw brein als medicijn

In branches zoals het onderwijs en de zorg, maar ook bij de politie is het ziekteverzuim een structureel probleem. Alle management tools zijn er al op losgelaten. Met het trainen van de medewerkers in hartcoherentie worden wereldwijd spectaculaire resultaten geboekt. De weerbaarheid van mensen hangt in belangrijke mate af van een goede balans tussen stress en ontspanning. Onder stress of als u bang bent, zenuwachtig of gefrustreerd vertoont uw hartritme een grillig patroon. Ontspannen en weer bijkomen kan alleen als uw hartritme een glooiend patroon laat zien. Dat gebeurt regelmatig spontaan, bijvoorbeeld als u merkt dat u vertrouwd of gewaardeerd wordt, wanneer u leuke dingen doet en daarvan geniet. Maar mensen die langdurig onder druk staan krijgen er last van dat ‘de rem’ kapot gaat. Ze zijn eigenlijk altijd in de action mode. Mensen die langdurig in de action mode zijn krijgen een lagere weerstand en worden sneller ziek. In het boek Uw brein als medicijn staat beschreven hoe u actief uw hartcoherentie kunt verhogen. Door heel bewust adem te halen, de lucht ‘door uw hart’ te voelen stromen en tegelijk stil te staan bij bijvoorbeeld prettige herinneringen en dat dagelijks zo’n 5 minuten bereikt u dat al. Het leidt onmiddellijk tot een verminderde productie van stresshormonen en een lagere bloeddruk.

Hartcoherentieprogramma
Samen met onze klanten ontwikkelen we programma’s om systematisch te werken aan een betere balans tussen stress en ontspanning. Te weinig stress is niet goed, teveel ook niet. Als organisatie wilt u de druk zo doseren dat uw mensen gemotiveerd en geinspireerd aan de slag gaan, resultaten willen boeken, maar wel op een duurzame manier. Als er teveel mensen ‘omvallen’ dan zijn de kosten al snel hoger dan de baten. Maar soms moet er gewoon hard aan getrokken worden. U wilt dan dat uw medewerkers tegen een stootje kunnen. Later kan er wel weer wat meer gerust worden. Hartcoherentietrainingen zijn bijzonder effectief in het verbeteren van de prestaties van uw medewerkers. Goed presteren kan namelijk alleen maar als er tijdens de rust ook echt wordt gerust.

Naar een coherente lerende organisatiecultuur
Organisaties zijn effectiever als ze een hoge diversiteit hebben en die diversiteit ook weten te benutten. Daarnaast presteren ze beter als ze leren. Leren lukt alleen als vanzelfsprekendheden ter discussie worden gesteld als doelstellingen niet worden gehaald. Als dat niet gebeurt worden steeds dezelfde soort van acties ingezet en blijft de organisatie in de single loop hangen. Als het spannend of bedreigend wordt zorgt ons lichaam ervoor dat het ter discussie stellen van onze eigen logica wordt geblokkeerd. Juist in situaties waar we het liefst willen kunnen leren komen we dus in de single loop. Onder stress zijn we geneigd nog meer in controle te willen zijn. Er mag niets onverwachts gebeuren. We verbergen onze gevoelens en gedachten en we toetsen niet onze aannames en conclusies. We leren niet. Maar als we niet leren ontdekken we niet wat we verkeerd zien en blijven we hetzelfde doen en dat aan externe omstandigheden wijten. Dat zorgt voor meer frustratie en stress en voor een slechtere hartcoherentie.
Een gezond niveau van stress en ontspanning heeft dus alles te maken met de mate waarin u en uw organisatie in staat is te leren als het even spannend wordt. Onze ondersteuning richt zich daarom ook op hoe het management de organisatie bestuurt. Want ondanks de goede bedoelingen wordt het vaak onnodig spannend gemaakt!

Vragen naar aanleiding van dit artikel? Stuurt u dan een e-mail naar info@upd.nl of neem telefonisch contact op via: 020 345 3015