U wilt vernieuwen

Maar daarvoor moet er nog wel wat gebeuren in uw team of bij uw mensen.

 

Het Consulaat helpt bij gebrek aan motivatie, initiatief, verantwoor­delijkheid, eigenaarschap, commitment, draagvlak, feedback of openheid. Bij weerstand, spanning, lastige mensen of conflict in het team. Of als het tijd is om iets te doen aan samenwerking, houding, gedrag, (persoonlijk) leiderschap of cultuur.

 

Wij maken bespreekbaar wat er aan de orde moet komen om echt vooruit te gaan. Oók als dat lastig is.

Resultaat

Uw organisatie wordt effectiever: meer resultaat met minder management­druk. Motivatie en eigenaarschap nemen toe, spanningen en ziekteverzuim nemen af. Lastige onderwerpen worden beter bespreekbaar en er ontstaat meer openheid en feedback. En soms komen we met een goed onderbouwde conclusie dat wat u wilt onmogelijk is met (een aantal van) de mensen die u in huis heeft.

Andere effecten:

 • Slimmer verdelen van taken en verantwoordelijkheden
 • Beter benutten van verschillen in perspectief en stijl
 • Betere analyses of juist sneller tot actie overgaan
 • Beter samenwerken en betere werkrelaties
 • Creatievere en beter haalbare oplossingen
 • Betrouwbaarder uitvoeren van plannen
 • Minder verspillen van vergadertijd
 • Netter afmaken van projecten

Wij werkten eerder voor onder andere:

Aanpak

Onze aanpak kenmerkt zich door drie pijlers:

 1. Waar nodig openen wij met theatervormen luchtig en aansprekend het gesprek over houding, gedrag, (persoonlijk) leiderschap, cultuur en andere onderwerpen. Ook waar men denkt dat dat niet kan. Zie ook hiervoor de toelichting bij onze partner Acteurs in Bedrijf.
   
 2. Wij werken op basis van diversiteit. Uw organisatie en haar mensen functioneren het beste wanneer verschillen erkend, overbrugd en benut worden. Ook door ons als adviseur.
   
 3. Wij werken vanuit het perspectief van leren. U realiseert niet alleen de beoogde stap vooruit. We zetten mensen ook aan het denken over de ontwikkeling van hun effectiviteit op lange termijn.
Theater

Open de deur.

Diversiteit

Benut het verschil.

Leren

Doorbreek het patroon.

Team

Floris Lemmen

- adviseur -

‘Tover frustratie over verschillen om in waardering en complementariteit.’

Martin de Ruiter

- adviseur / acteur -

‘Gesprekken gaan vooral over wat er niet gezegd wordt.’

Ilse Woerden

- projectcoördinator -

‘Prachtig om te zien hoe de teamrollen van Belbin altijd weer kloppen.’

Jessica van der Velden

- adviseur / partner -

‘Mensen in hun kracht te zien gaan stralen door het aanraken van de juiste taal.’

Jessika M. de Waijer

- adviseur -

‘Diversiteit benutten en transparantie creëren, ik geloof dat we daarmee de toekomst aan kunnen.’

Margaret van de Wetering

- acteur -

‘Het gesprek voeren is iets heel anders dan erover praten.’

Marilieke Engbers

- adviseur -

‘Als je iemand hoort praten, hoor je hoe iemand tegen de wereld aankijkt.’

Renate van der Veen

- adviseur -

‘Steeds weer op zoek naar dat wat niet gezegd wordt.’

Manon Dahler

- adviseur / acteur -

‘De kracht zit hem in de combinatie van abstract en concreet.’

André Smits

- adviseur -

‘Altijd de positieve kwaliteiten blijven zien van mensen, geeft ruimte voor de oplossing.’

Contact

Het Consulaat bv
Tel. 020 494 60 60
info@hetconsulaat.nl
bezoekadres:
Meeuwenlaan 98-100
(Pand Noord)
1021 JL Amsterdam
postadres:
Het Consulaat bv
Postbus 37743
1030 BG Amsterdam

Op sociale media:

Onze nieuwsbrief: