Op zoek naar aan andere training maar staat deze er niet tussen? Wij helpen u graag verder met een keuze op maat.

Samenwerken met andersdenkenden

Diversiteit aan karakters binnen het team is een voorwaarde voor succes volgens het Teamrol Managementmodel van Belbin. Toch blijkt in…

Teamrol Management

Ieder mens beziet het leven door zijn persoonlijke bril. Hierdoor is samenwerking met een ander soms een verrassend inspirerende en…

MBTI

MBTI staat voor Myers-Briggs Type Indicator® en is gebaseerd op de theorie over menstypes van Jung. De essentie van de…

HR gesprekken

Tegenwoordig hebben veel organisaties een HR cyclus ingevoerd waarin aan het begin van het jaar doelstellingen worden vastgelegd, na een…

Werken met Competenties

In veel organisaties zijn competentiemodellen ontwikkeld en al dan niet ingebouwd in de HR cyclus. Competentiegericht sturen, beoordelen, managen en…

Situationeel Leidinggeven

Situationeel leidinggeven zou kunnen gaan over het aanpassen van de leidinggevende stijl aan elke situatie of medewerker. Het belangrijkste doel…

Veranderingsmanagement

Voor leidinggevenden is het essentieel dat ze begrijpen wat veranderingen met mensen doen en hoe ze daarop in kunnen spelen.…

Sturing en Informatie

Managers worden geacht te sturen op managementinformatie. Termen als kritische succesfactoren en prestatie-indicatoren zijn ondertussen aardig ingeburgerd, maar meestal heeft…

Onderhandelen

In alle theorie over onderhandelen gaat het over de onderliggende belangen en het zoeken naar overeenkomsten daarin bij elkaar; win-win…

Conflicthantering

Het doel van de training is dat deelnemers conflicterende situaties leren herkennen, dat ze ontdekken in hoeverre hun eigen gedrag…

Systeemdenken

Hoe kan het dat het steeds drukker wordt, terwijl we prioriteiten hebben gesteld en nieuwe mensen hebben aangenomen? Hoe kan…

Omgaan met Defensiviteit

Iedereen heeft te maken met defensiviteit. Defensiviteit van anderen en van jezelf. De ‘ja maren’ kent iedereen. Het in herhaling…

Effectieve Communicatie

Communicatie is effectief wanneer onze boodschap op de bedoelde manier ontvangen wordt en we de boodschap van de ander begrijpen.…

Adviesvaardigheden

Bij adviesvaardigheden werken we aan de zelfkennis van de adviseur, aan kennis over het adviesproces en adviesrollen, aan presentatie- en…

Presentatievaardigheden

Een presentatie geven wordt vaak geassocieerd met gierende zenuwen, angsten en black-outs. Onze visie op het succes van presenteren is…

Klantgerichtheid

Soms wil de (interne) klant meer dan koning zijn. Hoe kunt u omgaan met die veel- eisende, stugge of steeds…

Reflecteren in Actie

Soms laten we ons leiden door onvolledige informatie, terwijl we ons daar niet bewust van zijn. We denken dat wat…

Management Drives

Ieder mens is een vat vol tegenstrijdigheden. Iedereen is egoïstisch en sociaal tegelijk, streeft naar zekerheden én naar avontuur, wil…

Non-verbaal

Weinig mensen beseffen dat communicatie voornamelijk wordt bepaald door: houding, gelaatsuitdrukking, bewegingstempo, stemgebruik etc. Oftewel de kracht van non-verbale communicatie…

Feedback

Feedbacktraining voor teams gaat over het leren geven én ontvangen van feedback. Over het leren doorbreken van uw eigen defensie…