HR gesprekken

Written by: , on

Tegenwoordig hebben veel organisaties een HR cyclus ingevoerd waarin aan het begin van het jaar doelstellingen worden vastgelegd, na een half jaar de voortgang wordt besproken en aan het einde van het jaar tijdens een beoordeling de balans wordt opgemaakt. Elk gesprek vraagt van de leidinggevende kennis van het HR instrumentarium, kennis van procedures en […]

read more

Werken met Competenties

Written by: , on

In veel organisaties zijn competentiemodellen ontwikkeld en al dan niet ingebouwd in de HR cyclus. Competentiegericht sturen, beoordelen, managen en zelfs lesgeven zijn onderwerpen die hiermee op de trainingsagenda verschenen. De trainingen ‘werken met competenties’ worden vormgegeven aan de hand van de specifieke vraag van onze klanten. De basis wordt altijd gevormd door een aantal […]

read more

Situationeel Leidinggeven

Written by: , on

Situationeel leidinggeven zou kunnen gaan over het aanpassen van de leidinggevende stijl aan elke situatie of medewerker. Het belangrijkste doel is dan dat de medewerker op een meer effectieve en efficiënte wijze gaat doen wat er van hem of haar verlangd wordt. Zo beschreven zou de training ook ‘zo onopvallend mogelijk manipuleren van uw medewerkers’ […]

read more

Veranderingsmanagement

Written by: , on

Voor leidinggevenden is het essentieel dat ze begrijpen wat veranderingen met mensen doen en hoe ze daarop in kunnen spelen. Hoe ga je om met een situatie waarin meer dan de helft van de afdeling weet dat hun baan gaat verdwijnen over 3 jaar omdat de productie dan wordt verplaatst naar Oost-Europa? Hoe voer je […]

read more