Conflicthantering

Written by: , on

Het doel van de training is dat deelnemers conflicterende situaties leren herkennen, dat ze ontdekken in hoeverre hun eigen gedrag aan het conflict bijdraagt en dat ze leren hoe ze op een effectieve manier met conflicten om kunnen gaan. Dit laatste ook in situaties waarin ze zelf geen partij zijn maar bemiddelen tussen anderen. In […]

read more

Systeemdenken

Written by: , on

Hoe kan het dat het steeds drukker wordt, terwijl we prioriteiten hebben gesteld en nieuwe mensen hebben aangenomen? Hoe kan het dat sommige mensen het heel druk hebben en anderen niets te doen? Hoe kan het dat we meer tijd hebben genomen voor overleg en iedereen blijft klagen dat er te weinig kennis wordt gedeeld? […]

read more

Omgaan met Defensiviteit

Written by: , on

Iedereen heeft te maken met defensiviteit. Defensiviteit van anderen en van jezelf. De ‘ja maren’ kent iedereen. Het in herhaling vervallen, de ander willen overtuigen, de gespannen stiltes, het staren en heel soms zelfs vloeken, weglopen, de hoorn op de haak gooien zijn acties die we als niet gewenst ervaren. Maar hoe moeten we hiermee […]

read more

Effectieve Communicatie

Written by: , on

Communicatie is effectief wanneer onze boodschap op de bedoelde manier ontvangen wordt en we de boodschap van de ander begrijpen. Dit lijkt heel simpel, maar zoals iedereen weet is dit juist op de spannende en moeilijke momenten vaak ingewikkelder dan we wensen. De mensen die zich anders gedragen dan wat we van ze verwachten, dichten […]

read more

Reflecteren in Actie

Written by: , on

Soms laten we ons leiden door onvolledige informatie, terwijl we ons daar niet bewust van zijn. We denken dat wat wij denken juist is en dat dat ook vanzelfsprekend is. We proberen gelijk te krijgen en creëren juist weerstand. Anderen proberen ons te wijzen op onvolkomenheden in onze redenering. Zij willen ons overtuigen van hun […]

read more