Onderhandelen

Written by: , on

In alle theorie over onderhandelen gaat het over de onderliggende belangen en het zoeken naar overeenkomsten daarin bij elkaar; win-win onderhandelen. Dit model wordt reeds in de Chinese literatuur van 3000 jaar geleden aangereikt. Toch heeft de mensheid dit model nog niet goed onder de knie. Daar zijn goede redenen voor. Mensen hebben op voorhand […]

read more

Conflicthantering

Written by: , on

Het doel van de training is dat deelnemers conflicterende situaties leren herkennen, dat ze ontdekken in hoeverre hun eigen gedrag aan het conflict bijdraagt en dat ze leren hoe ze op een effectieve manier met conflicten om kunnen gaan. Dit laatste ook in situaties waarin ze zelf geen partij zijn maar bemiddelen tussen anderen. In […]

read more

Systeemdenken

Written by: , on

Hoe kan het dat het steeds drukker wordt, terwijl we prioriteiten hebben gesteld en nieuwe mensen hebben aangenomen? Hoe kan het dat sommige mensen het heel druk hebben en anderen niets te doen? Hoe kan het dat we meer tijd hebben genomen voor overleg en iedereen blijft klagen dat er te weinig kennis wordt gedeeld? […]

read more

Omgaan met Defensiviteit

Written by: , on

Iedereen heeft te maken met defensiviteit. Defensiviteit van anderen en van jezelf. De ‘ja maren’ kent iedereen. Het in herhaling vervallen, de ander willen overtuigen, de gespannen stiltes, het staren en heel soms zelfs vloeken, weglopen, de hoorn op de haak gooien zijn acties die we als niet gewenst ervaren. Maar hoe moeten we hiermee […]

read more

Effectieve Communicatie

Written by: , on

Communicatie is effectief wanneer onze boodschap op de bedoelde manier ontvangen wordt en we de boodschap van de ander begrijpen. Dit lijkt heel simpel, maar zoals iedereen weet is dit juist op de spannende en moeilijke momenten vaak ingewikkelder dan we wensen. De mensen die zich anders gedragen dan wat we van ze verwachten, dichten […]

read more

Adviesvaardigheden

Written by: , on

Bij adviesvaardigheden werken we aan de zelfkennis van de adviseur, aan kennis over het adviesproces en adviesrollen, aan presentatie- en gesprekstechnieken, maar het meest aan de relatie tussen de adviseur en zijn klant en hoe de adviseur reflecteert op zijn eigen praktijk. Uit het gros van de cases van door ons getrainde adviseurs blijkt dat […]

read more

Presentatievaardigheden

Written by: , on

Een presentatie geven wordt vaak geassocieerd met gierende zenuwen, angsten en black-outs. Onze visie op het succes van presenteren is dat het helpt om te werken aan de persoonlijke stijl van mensen. Wat heeft iemand al in huis aan bijvoorbeeld flair, deskundigheid, structuur en passie over het onderwerp? Waar liggen de talenten en krachten van […]

read more

Klantgerichtheid

Written by: , on

Soms wil de (interne) klant meer dan koning zijn. Hoe kunt u omgaan met die veel- eisende, stugge of steeds bozer wordende klant zonder uw eigenwaarde te verliezen of zelf uit de slof te schieten? Is er een middenweg tussen gouden bergen beloven en eigen grenzen stellen? In deze training staat bewustwording van de eigen […]

read more

Reflecteren in Actie

Written by: , on

Soms laten we ons leiden door onvolledige informatie, terwijl we ons daar niet bewust van zijn. We denken dat wat wij denken juist is en dat dat ook vanzelfsprekend is. We proberen gelijk te krijgen en creëren juist weerstand. Anderen proberen ons te wijzen op onvolkomenheden in onze redenering. Zij willen ons overtuigen van hun […]

read more

Non-verbaal

Written by: , on

Weinig mensen beseffen dat communicatie voornamelijk wordt bepaald door: houding, gelaatsuitdrukking, bewegingstempo, stemgebruik etc. Oftewel de kracht van non-verbale communicatie is heel groot. Niet wat u zegt, maar hoe u het zegt geeft de doorslag in een gesprek of een presentatie. Wat u denkt en voelt is lastig te verbergen, want non-verbaal straalt u dat […]

read more