Samenwerken met andersdenkenden

Written by: , on

Diversiteit aan karakters binnen het team is een voorwaarde voor succes volgens het teamrolmodel van Belbin. Toch blijkt in de praktijk dat het samenwerken met andere karakters vaak ingewikkeld is. Iedere teamrol spreekt zijn eigen taal, ziet zijn eigen problemen en formuleert zijn eigen oplossing. Hij of zij ziet letterlijk andere dingen en uit zich […]

read more

Teamrol Management

Written by: , on

Ieder mens beziet het leven door zijn persoonlijke bril. Hierdoor is samenwerking met een ander soms een verrassend inspirerende en verbazingwekkende ervaring en soms een frustrerend en ontnuchterend gebed zonder einde. Teamrol Management is gebaseerd op het teamrolmodel van Belbin en brengt de verscheidenheid aan brillen in kaart en leert hoe we daarmee om kunnen […]

read more

MBTI

Written by: , on

MBTI staat voor Myers-Briggs Type Indicator® en is gebaseerd op de theorie over menstypes van Jung. De essentie van de theorie is dat schijnbaar willekeurige variaties in gedrag volgens een consistente ordening verlopen. Dit door hoe mensen dingen, ge- beurtenissen en andere mensen om zich heen verschillend percipiëren en tot conclusies komen. De MBTI-vragenlijst komt […]

read more

Management Drives

Written by: , on

Ieder mens is een vat vol tegenstrijdigheden. Iedereen is egoïstisch en sociaal tegelijk, streeft naar zekerheden én naar avontuur, wil geloven én begrijpen. Dagelijks gedrag, morele opvattingen, gevoelsleven en perceptie ontstaan in een voortdurende spanning tussen tegenstrijdige waarden. Het leren begrijpen van de innerlijke spanningen in onszelf en hoe dat doorwerkt in onze relatie met […]

read more